Takuuehdot

Lafayette radio AB sitoutuu veloituksesta korjaamaan viat, jotka esiintyvät radion osissa 3 vuoden kuluessa toimituksesta, ja lisävarusteissa,kuten akut, 1 vuoden kuluessa toimituksesta.

Jotta olisit oikeutettu huoltoon, täytyy sinun esittää alkuperäinen kuitti sekä tiedot ostopäivämäärästä.

Takuu ei siis näin ollen kata normaalia kulumaa ja kulutushyödykkeitä kuten akkuja ja antenneja. Takuu ei myöskään kata vikoja, jotka johtuvat onnettomuudesta, epätavallisesta käytöstä, laiminlyödystä kunnossapidosta, väärästä hoidosta, väärästä jännitteestä, väärästä virtatyypistä, muutoksista, avaamisesta tai huollosta, jota ei ole toteuttanut Lafayette, tai muista ostajan sidonnaisuuksista. Takuu ei myöskään päde, mikäli laitteen valmistusnumero on poistettu tai muutettu tai mikäli laitteen mukana ei toimiteta ostokuittia reklamaation yhteydessä. Takuu ei myöskään koske vikoja, jotka ovat aiheuttaneet muut lisävarusteet kuin alkuperäiset lisävarusteet.

Ostajan tulee omalla vastuullaan ja kustannuksellaan lähettää tai toimittaa laite ja alkuperäiskuitti osoitteeseen Oy K. Hjorth Ab, Kohmankaari 7 A, 33310 Tampere. Puh. 03 – 234 4300

Lafayetten sitoumus korjata toimituksen yhteydessä esiintyneet viat muodostaa Lafayetten ainoan sitoumuksen tämän takuun mukaisesti. Ostaja ei voi tehdä mitään muita vaatimuksia Lafayettea kohtaan. Näin ollen ostajalla ei ole esimerkiksi oikeutta vahingonkorvaukseen viasta aiheutuneesta vahingosta. 

#Text# Läs mer om cookies och vår integritetspolicy