Takuuehdot

Lafayette radio AB sitoutuu veloituksesta korjaamaan viat, jotka esiintyvät radion osissa 3 vuoden kuluessa toimituksesta, ja lisävarusteissa,kuten akut, 1 vuoden kuluessa toimituksesta.

Jotta olisit oikeutettu huoltoon, täytyy sinun esittää alkuperäinen kuitti sekä tiedot ostopäivämäärästä.

Takuu ei siis näin ollen kata normaalia kulumaa ja kulutushyödykkeitä kuten akkuja ja antenneja. Takuu ei myöskään kata vikoja, jotka johtuvat onnettomuudesta, epätavallisesta käytöstä, laiminlyödystä kunnossapidosta, väärästä hoidosta, väärästä jännitteestä, väärästä virtatyypistä, muutoksista, avaamisesta tai huollosta, jota ei ole toteuttanut Lafayette, tai muista ostajan sidonnaisuuksista. Takuu ei myöskään päde, mikäli laitteen valmistusnumero on poistettu tai muutettu tai mikäli laitteen mukana ei toimiteta ostokuittia reklamaation yhteydessä. Takuu ei myöskään koske vikoja, jotka ovat aiheuttaneet muut lisävarusteet kuin alkuperäiset lisävarusteet.

Ostajan tulee omalla vastuullaan ja kustannuksellaan lähettää tai toimittaa laite ja alkuperäiskuitti osoitteeseen Oy K. Hjorth Ab, Kohmankaari 7 A, 33310 Tampere. Puh. 03 – 234 4300

Lafayetten sitoumus korjata toimituksen yhteydessä esiintyneet viat muodostaa Lafayetten ainoan sitoumuksen tämän takuun mukaisesti. Ostaja ei voi tehdä mitään muita vaatimuksia Lafayettea kohtaan. Näin ollen ostajalla ei ole esimerkiksi oikeutta vahingonkorvaukseen viasta aiheutuneesta vahingosta. 

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.